slide4-1.png
slide3-1.png
slide2-1.png
slide1-1.png

System Admin

- รายละเอียด : ดูแล และ รักษาระบบ คอมพิวเตอร์ Server ทั้งระบบ Linux Server และ window Server เน้นไปที่ ระบบ Linux Server
-
ลักษณะ : all
-
ระดับเงินเดือน :แล้วแต่ตกลง
-
จำนวนตำแหน่งที่รับ : 2
คุณสมบัติ
การศึกษา : ปริญญาตรี
เพศ :ชาย
ประสบการ์ณทำงาน : 3 ปี
ความสามารถคอมพิวเตอร์ : yes
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :

·  มีความรู้ความสามารถ เกียวกับ Server

·  สามารถดูแล Linux Server

·  มีความรู้เกียวกับ Window Server บ้างเล็กน้อย

·  ความรุ้เกียวกับ Network

·  มีความขยัน อดทน และ ชื่อสัตย์

·  มุ่งมั่นในการทำงาน

 

Company : AIS

Work place : AIS
Position : System Admin

Skill required : Unix, Linux

Contract : 6 months (sign every 6 months)

Probation : 3 months

 

Benefit
> · SL/CL – 6 days
> · Social insurance
> · Medical insurance after 4 months
> · OT (depend on project manager approv

apply now

Hot Jobs

11111111111111